Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Wspierają nas

Wiemy, że na terenach podkrakowskich wiele jest jeszcze do zrobienia, wyraźnie widoczne są problemy, które powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, a zarazem głęboko wierzymy, że każdy zamierzony cel da się osiągnąć. Znacznie trudniej jest jednak działać w pojedynkę, dlatego też chętnie nawiążemy kontakt z każdym, kto gotów jest aktywnie i na różne sposoby wspomagać nas w procesie realizacji naszych planów. Zależy nam szczególnie na długofalowej współpracy z władzami samorządowymi i działaczami na rzecz społeczności lokalnych, zarówno z terenu powiatu krakowskiego, samego Krakowa, jak i całej Małopolski.

„Podkrakowska.pl” już skupia wokół siebie osoby żywo zainteresowane naszą działalnością. Udało się dzięki temu stworzyć sieć instytucji wspierających nas w realizacji zadań, które przed sobą stawiamy, a jednocześnie od nas otrzymujących wsparcie. Partnerami serwisu są przedstawiciele samorządów lokalnych, rozmaite organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i prywatne przedsiębiorstwa z powiatu krakowskiego oraz powiatów sąsiednich. Nasze wspólne wysiłki koncentrują się wokół pracy na rzecz zgodnego budowania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i zrównoważonego rozwoju tworzących go gmin.