Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Sołuszowej

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Sołuszowej

Spotkania w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w lokalu Centrum Kultury odbywają się dwa razy w miesiącu, we wskazany przez specjalistę terapii uzależnień czwartek danego miesiąca, najczęściej w pierwszy czwartek miesiąca oraz w trzeci czwartek miesiąca w następującym wymiarze:
1. po dwie i pół godziny – w pierwszy czwartek danego miesiąca, tj.IMG_0131
od godz 14.30 do godz. 17.00
2. po trzy i pół godziny – w trzeci czwartek danego miesiąca, tj.
od godz. 14.30 do godz.18.00
Dyżury podczas spotkań w Punkcie pełni od dnia 06 lutego 2014r. Pani mgr Daria Śliwka – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
w następującym zakresie:

– Rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
– Prowadzenie interwencji kryzysowej,
– Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia,
– Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
– Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
– Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
– Rozpoznawanie zjawiska przemocy , udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
– Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym / terapii,
– Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.