Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Obwodnica – szansa dla Zabierzowa

Obwodnica – szansa dla Zabierzowa
Wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz budowy obwodnicy Zabierzowa zorganizowali kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.
W panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez wójt Elżbietę Burtan, brali udział zaproszeni goście: Andrzej Adamczyk – poseł na Sejm RP, Jacek Gryga – dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kazimierz Czekaj– radny województwa małopolskiego oraz Renata Ropska – kierownik biura prasowego posła na Sejm RP Łukasza Gibały. Kolejne spotkania rodzą wielkie nadzieje na rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza tych mieszkańców gminy, których gospodarstwa domowe znajdują się w sąsiedztwie uciążliwej drogi krajowej nr 79.
Na wspomnianej inwestycji ciąży wiele problemów natury proceduralnej. Jej realizacja wiąże się również z koniecznością wygospodarowania odp środków pieniężnych. Dyrektor krakowskiego oddziału GDDiK podkreślał, że opóźnienia związane z przygotowaniem wniosku o wydanie opinii środowiskowej wynikają z dbałości o jakość przygotowania dokumentacji. – Nie chcemy, aby dotknął nas syndrom „Doliny Rospudy” – wyjaśniał Jacek Gryga, przytaczając medialną sprawę budowy obwodnicy Augustowa. Argumentował, że warunkiem realizacji inwestycji pod nazwą „Obwodnica Zabierzowa”, jest jej dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Niezbędne w tym przypadku jest perfekcyjne dopracowanie wszelkich wniosków formalnych oraz związanych z tym projektów – stąd też przedłużające się postępowanie w tej sprawie.
Działania przeciwników obwodnicy oraz wyrażane przez nich poglądy na temat propagandowych działań nie tylko władz gminy, ale również władz wyższego szczebla, nie pomagają w rozwiązaniu problemu większości mieszkańców. Bardzo aktywny udział wójt Elżbiety Burtan w pozytywnym lobbingu na rzecz budowy obwodnicy zyskał duże poparcie w Sejmiku Województwa Małopolskiego, a problem będzie przedmiotem interpelacji poselskich. Mamy nadzieję, że atmosfera przychylności oraz zapewnienia o pomocy dla sprawy budowy obwodnicy Zabierzowa ze strony posłów, przyspieszą realizację tej niezmiernie ważnej dla mieszkańców i kluczowej dla rozwoju gminy Zabierzów inwestycji.
Tekst i zdjęcia: W. Wojtaszek
Źródło – zabierzow.org.pl