Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie podkrakowskie.pl to środowisko skupiające ludzi młodych nie tylko wiekiem, ale przede wszystkim duchem. Ludzi, którzy nie chcą pozostawać bierni, lecz aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach na rzecz rozwoju ich małych ojczyzn.

Nie będziemy tylko narzekać! Chcemy rozmawiać, poznawać,  szukać przyczyn problemów i wspólnie zastanawiać się nad możliwościami ich rozwiązania. W naszej pracy kierujemy się uczciwością, honorem, prawdą oraz wiarą w ideały. Środki finansowe pozyskujemy w drodze przygotowania i realizacji projektów pomocowych z funduszy Unii Europejskiej, jak również z innych źródeł wspierających sektor organizacji pozarządowych. Ważnym elementem realizacji naszych celów jest wdrażanie zasad ekonomii społecznej w działalności stowarzyszenia.

Naszym największym kapitałem i wartością są ludzie, którzy tworzą podkrakowskie.pl. Chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i chcą angażować się w pracę stowarzyszenia.