Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Dofinansowanie Budowy Boiska w Kobylanach!

Dofinansowanie Budowy Boiska w Kobylanach!

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kobylanach. Całkowity koszt inwestycji wynosi niespełna 220 000 zł, natomiast kwota dofinansowania to 127 269 zł.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, a w szczególności dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Dotychczas na działce przy szkole znajdowało się prowizoryczne boisko którego standard, posługując się szkolną skalą ocen, można było uznać co najwyżej na dopuszczający. Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu będzie możliwa realizacje nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska, ze sztuczną nawierzchnią oraz kompletem urządzeń umożliwiających grę w siatkówkę oraz koszykówkę.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac nastąpi w bieżącym, 2014 roku.
/tekst W.Wojtaszek, www.zabierzowianie.org.pl/