Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Diamenty Forbes 2014

Diamenty Forbes 2014

Serdecznie gratulujemy firmom, które znalazły się w gronie najlepszych i zostały wyróżnione tytułem „Diamentów Forbesa”. Warto zauważyć, że w grupie nagrodzonych firm, znalazły się między innymi: ABC Colorex (Zabierzów), Ko­palnia Wa­pienia Czat­ko­wice sp. z o.o. z Krze­szowic, a także firma To­bacco Tra­ding In­ter­na­tional Po­land sp. z o.o. z Modlnicy.
W Ma­ło­polsce wy­róż­niono ty­tułem „Dia­mentów For­besa” 172 firm. Zdo­bywcom wy­róż­nienia gra­tu­lu­jemy i ży­czymy suk­cesów w na­stęp­nych edy­cjach plebiscytu!