Menu nawigacji stron
Flash ad ID:19

Aktywna Biblioteka

Aktywna Biblioteka

Dobra wiadomość dla „zaczytanych!”:) Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która korzysta ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazanych przez Fundację Billa i Melindy Gates. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi przystąpiła do programu w ubiegłym roku i od razu zaczęła zbierać tego efekty. Już na samym początku biblioteka została doposażona w sprzęt informatyczny (laptop, drukarki, projektor multimedialny, aparaty cyfrowe). Oprócz tego pracownicy biblioteki rozpoczęli szkolenia i kursy dotyczące planowania rozwoju biblioteki oraz wykorzystywania technologii informacyjnych. Jednym z ich efektów było opracowanie Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2014 – 2018. Dokument został zatwierdzony w marcu tego roku i umożliwił składanie wniosków w konkursie Aktywna Biblioteka. Biblioteka pozyskała grant z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 4 452,54 zł na realizację projektu pod nazwą: „Sztuka dla ludu czyli spojrzenie na folklor i graffiti z wyjątkowej perspektywy”.

Projekt polegać będzie na zwiększeniu wiedzy dotyczącej lokalnego dziedzictwa wśród młodzieży poprzez jego twórczą reinterpretację. W ramach projektu planowane są zajęcia dotyczące zwyczajów, obrzędów, legend, dawnych przypowieści w oparciu o zachowane dzieła etnograficzne – głównie Oskara Kolberga. Młodzież będzie miała możliwość wziąć udział w warsztatach dotyczących komiksów, graffiti, środków jakimi się posługuje prowadzonych przez profesjonalistów. W oparciu o teksty pochodzące z dzieł etnograficznych powstaną komisy, a następnie graffiti, które będzie tworzone na specjalnie przygotowanej ścianie z regipsów. Projekt będzie realizowany od maja do września 2014 r.

Celem projektu jest poznanie historii lokalnej, zwyczajów oraz legend, dawnych przypowieści, obrzędów, gier i zabaw dawno zapomnianych na ternie gminy. Spotkanie z ciekawymi i kreatywnymi ludźmi. Przełamanie stereotypów dotyczących kultury ludowej, odkrywanie jej w innym wymiarze oraz potrzeba odkrywania swojego otoczenia. Integracja, ekspresja i rozwój. Odkrycie własnej pasji. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy o nim młodszemu pokoleniu. Pokazanie sztuki ludowej w nowoczesny sposób z wykorzystaniem komiksu i graffiti.

Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Gimnazjum w Modlnicy, Gimnazjum w Białym Kościele, Teatr Regionalny, Urząd Gminy Wielka Wieś, GOKiS w Białym Kościele, zespoły folklorystyczne z Modlnicy oraz z Białego Kościoła.